“เชื้อดื้อยา ปัญหาใหญ่ใกล้ตัว”

                ทำไมเชื้อถึงดื้อยาได้นะ!!                 อธิบายง่ายๆก็คือ เชื้อเองก็มีการพัฒนาเพื่อการอยู่รอดของตัวมันเองครับ เวลาที่เชื้อโดนยาแล้วแ

Read More