10 สี ปัสสาวะบอกโรค

ปัสสาวะ หรือภาษาบ้านๆ ที่เราเรียกว่า “ฉี่” คนเราทุกคนต้องมีการปัสสาวะกันทุกวันอยู่แล้ว แต่จะมีใครสักกี่คนที่เคยสังเกตสีของปัสสาวะตัวเองบ้าง ถ้าเราไม่ม

Read More