ตังกุย “ราชินีสมุนไพร”

ราชินีสมุนไพรสำหรับสตรี  คืออะไรตามเภสัชรู้ใจมาได้เลยค่ะ--------------------------------------------------------------------เป็นผู้หญิงก็ต้องรู้

Read More

ถั่งเช่า

ถั่งเช่า!!! มีดีอะไร วันนี้เภสัชรู้ใจจะมาเล่าแบบบ้านๆให้ฟังกันคะ--------------------------------------------------------------------ถั่งเช่า หรือ ตัง

Read More