8 เหตุผลที่ทำให้ประจำเดือนมาช้า (ในกรณีที่ไม่ได้กำลังมีน้องนะจ๊ะ)

8 เหตุผลที่ทำให้ประจำเดือนมาช้า (ในกรณีที่ไม่ได้กำลังมีน้องนะจ๊ะ)--------------------------------------------------------------------หลากหลายสาเหตุที

Read More

6 วิธีบรรเทาการปวดท้องจากประจำเดือน วันมหัตภัยของผู้หญิง

6 วิธีบรรเทาการปวดท้องจากประจำเดือน วันมหัตภัยของผู้หญิง------------------------------------------------------------------เภสัชรู้ใจเชื่อว่าเพื่อนๆ ผู

Read More

ตังกุย “ราชินีสมุนไพร”

ราชินีสมุนไพรสำหรับสตรี  คืออะไรตามเภสัชรู้ใจมาได้เลยค่ะ--------------------------------------------------------------------เป็นผู้หญิงก็ต้องรู้

Read More

ถั่งเช่า

ถั่งเช่า!!! มีดีอะไร วันนี้เภสัชรู้ใจจะมาเล่าแบบบ้านๆให้ฟังกันคะ--------------------------------------------------------------------ถั่งเช่า หรือ ตัง

Read More